Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekt

2016/2017 õppeaasta projekt "Orava Kooli õpilaste keskkonnaalaste pädevuste suurendamine". KIK finantseerib Orava Kooli projekti abikõlblikke kulusid summas 1 881.13 eurot, et suurendada Orava Kooli õpilaste keskkonnaalaseid pädevusi.    

Nordplus projekt

2015/2016 õppeaastal projekt „Forest for Rest“. Projekti partnerkoolid on Meirani Kalpaka Pamatskola (Läti ), Kolin koulu (Soome), Orava Kool (Eesti). Projektikohtumised toimuvad ühe õppeaasta jooksul kõigis koolides: oktoober (Läti), märts (Eesti), mai (Soome).

 • Projekti peamine eesmärk on suurendada õpilaste teadmisi looduskeskkonnast ja kokkuhoiust. Võtmeteemaks, läbi mille tegevused toimuvad, on mets.

 • Kaasnevad projektieesmärgid on: Õpilaste ja õpetajate keskkonnaalaste teadmiste suurendamine ja võrdlemine erinevate maade kontekstis;

 • Keskustest kaugemal elavatele õpilastele reisivõimaluse pakkumine;

 • Suhtlus võõrkeeles;

 • Erinevad ainealased teadmised: IT, võõrkeel, loodusõpetus, tehnika, sport .


 • Erasmus+ projekt

2015 – 2018 Erasmus+ projekt „Spring Celebration“. Projekti partnerid: ZS Hlavna 5 Druzstevna pri Hornade (Slovakkia, juhtivpartner), CELFF - Colégio Guadalupe (Portugal), ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 Ortona (Itaalia), Escola Salvador Espriu Montgat (Hispaania), Orava Kool (Eesti). Projektikohtumised toimuvad korra kõigis partnerkoolides ja kaks korda juhtivpartneri koolis ( projekti alustamine ja lõpetamine).

Projekti eesmärgid ja neist lähtuvad tegevused: keskkonnaharidus, traditsioonid, tervislik toit ja head eluviisid, sport, IT teadmised, inglise keel.

 • Poster oma kooli ja piirkonna kohta;

 • Rainbow ( prügi sorteerimine – eri värvi korvikesed) detsember / jaanuar 2015;

 • Landart: looduslikest materjalidest kunst 2016 veebruar;

 • Olümpiamängud (spordipäev) 2016 mai/juuni;

 • Paberipüramiid, 2016 sept – dets.; vanapaberi kogumine, mida saab teha vanapaberist?

 • Patareide kogumise kampaania 2016/17 nov. – jaan.;

 • Rahulolev sööja 2017 veebr- - aprill;

 • Keskkond ja meie 2017;

 • Kevadfestival 2018.