Orava Kooli huviringid 2017/2018 õppeaastal

Pallimängud Vendu Suurmann      T ja N 17.00-18.15
Robootika I kooliastmele Marje Ilves K 12.50-13.35
Robootika II kooliastmele Kadri Kivit K 11.55-
12.40
Robootika III kooliastmele Piret Pärn    E 8.00-8.45
Matkaring Maaja Glaser          matkaplaani kohaselt
Rahvakultuur Maaja Glaser       R 11.55-12.40 + individuaalne pilliõpe
Näitering Marje Ilves         K 13.45-14.30
Lilleaeade Maarika Kaldmäe        K 13.45-14.30 või R 12.50-13.35
Rahvakultuur (rahvatants) Kadri Kivit R 11.55-12.40
SPLO (Sotsiaalsete probleemide lahendamise oskus) Katrin Kadastik R 12.50-13.35